ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: ATHINAION BAKERY C.

Α.Φ.Μ.: 800781650

Δ.Ο.Υ.: ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 140729203000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 7

Περιοχή: ΩΡΩΠΟΣ

Τ.Κ.: 19015

Τηλέφωνο: 2106916101

email: akrastyle@gmail.com

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2016

Κεφάλαιο: 30.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΑΝΑΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 128695090

Στοιχεία Εταίρων

Α) ΑΝΑΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΥΣΑΝΙΑ 1

Τ.Κ.: 19015

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 66,66%

Β) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γ. ΛΕΙΒΑΔΑ 16

Τ.Κ.: 14013

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΘΗΝΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 33,34%